S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači.

KONTAKTY

Pánské spodní prádlo
Veselá 185
Zašová
tel: +420 732 838 860
napište nám
možný i osobní odběr

 

 


Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:

Petr Riedl - Prodej pánského spodního prádla, IČ: 03706231, DIČ: CZ7910044417, Veselá 185, Zašová, 756 51, č. účtu: 2700723292/2010, e-mail: panskespodnipradlo@seznam.cz, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Valašské Meziříčí, plátce DPH, (dále jen „prodávající“),

Zákazníkem tohoto e-shopu je registrovaná nebo neregistrovaná osoba, která odešle závaznou objednávku, (dále jen „kupující“).

Zboží je prodávajícím dodáváno pouze na území České republiky, kdy smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky platné a účinné od 25.7.2022 blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.1. Informace k prodávajícímu

1.1. Prodávající provozuje e-shop na webové adrese www.panskespodnipradlo.eu (dále jen „E-shop“), který nabízí přírodní bylinné produkty. Prodávající se zabývá maloobchodním prodejem pánského spodního prádla.

1.2 Užívání E-shopu, koupě zboží nabízeného na E-shopu a smluvní vztahy s tím související mezi Prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se řídí těmito obchodními podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní E-shopu, který obsahuje zejména informace o:

1. zboží,

2. ceně,

3. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

4. údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a

5. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „Objednávka“).

2.2. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež Objednávka obsahuje, a to za účelem její kontroly. Objednávka je odeslána Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje v Objednávce Prodávající považuje za aktuální, pravdivé a přesné.

2.3. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky kupujícímu potvrdí její přijetí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v uživatelském účtu nebo v Objednávce.

2.4. Prodávající má právo kontaktovat kupujícího s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky, a to s ohledem na charakter Objednávky.

2.5. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena doručením potvrzení o přijetí Objednávky, jež je dle bodu 2.2.. Obchodních podmínek zasláno na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

2.6. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena doručením potvrzení o přijetí Objednávky, jež je dle bodu 2.2.. Obchodních podmínek zasláno na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

2.7. Zboží bude kupujícímu dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.3. Uživatelský účet

3.1. Kupující má po provedení registrace přístup do uživatelského rozhraní, ve kterém může provádět objednávání zboží. Kupující může zboží objednávat také bez registrace přímo z rozhraní E-shopu.

3.2. Při registraci na E-shopu má kupující povinnost uvádět správně a pravdivě veškeré osobní údaje. Nastane-li změna a uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnosti, má kupující povinnost své osobní údaje v uživatelském účtu aktualizovat. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost nesdělovat přístupové údaje jiným osobám, ani jim nesmí umožnit užívání svého uživatelského účtu.

3.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.4. Platba za zboží a doprava

Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit formou dobírky či platbou převodem na účet prodávajícího.

 

DOPRAVCE - ČESKÁ POŠTA:

Způsob platby:

- převodem 0,- Kč

- dobírkou 30,- Kč

DOPRAVCE - ZÁSILKOVNA:

Způsob platby:

- převodem 0,- Kč

- dobírkou 20,- Kč


OSOBNÍ ODBĚR - na adrese Veselá 185, Zašová, 756 51, po telefonické domluvě na tel. 732 838 860 (doporučujeme provést objednávku přes náš e-shop z důvodu rezervace zboží a nachystání zboží)


Uvedené informace platí pouze v případě doručování zboží na území České republiky.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji kupujícímu spolu se zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Má-li Prodávající povinnost dle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, má zároveň kupující nebo osoba jím určená povinnost toto zboží při dodání převzít. Nedojde-li k převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má se za to, že kupující – spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy.

Pokud je zásilka obsahující zboží vrácena v důsledku nevyzvednutí kupujícím, je kupující povinen při opětovné žádosti o doručení uhradit nové poštovné v plné výši. Tyto náklady jdou za kupujícím. V případě, že kupující – spotřebitel i v tomto případě odstoupí od smlouvy, jdou náklady na poštovné za kupujícím.

Při převzetí zboží má kupující povinnost zkontrolovat, zda obaly zboží nejsou porušeny, a jakékoliv případné porušení musí kupující ihned nahlásit přepravci a Prodávajícímu.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající při osobním odběru zboží a platbě v hotovosti povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. Práva z vadného plnění

5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za bezvadnost zboží při jeho odeslání.

5.2. Prodávající prohlašuje, že:

  • zboží má vlastnosti, které jsou uvedeny v popisu produktu,

  • že se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • že je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a

  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení bodu 5.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží nabízeného za nižší cenu pro vadu, v důsledku které byla cena zboží snížena.

5.4. Kupující může uplatnit právo z vady na zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Právo z vadného plnění však kupující musí uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Pokud kupující právo z vadného plnění neuplatní ihned poté, co vada vyšla najevo, neodpovídá Prodávající za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá i přes to, že o vadě ví.

5.5. Pokud se vada na zboží projeví do 6 měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží mělo vadu již při převzetí. Pokud kupující uplatní právo z vadného zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného zboží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.

5.6. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění neodpovídá životnosti zboží. Tato je stanovena zvlášť a na této lhůtě nezávisle.

5.7. Pokud zboží při převzetí kupujícím neodpovídá vlastnostem uvedeným v bodech 5.2.1. až 5.2.4. těchto obchodních podmínek, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k jejich povaze nepřiměřené.

5.8. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu takové součásti. Pokud výměna součásti není možná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v celé výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.9. Jestliže kupující od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, právo na výměnu jeho součásti nebo na opravu, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v tom případě, když mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, a dále taky v případě že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5.10. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v tom případě, kdy by kupující kupní smlouvu neuzavřel, pokud by o ní při uzavírání kupní smlouvy věděl. V ostatních případech se jedná o nepodstatnou vadu.

5.11. Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, zakládá právo kupujícího dle jeho volby na dodání nové věci, opravu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy včetně práva na vrácení kupní ceny v plné výši.

5.12. Pokud je vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu.

5.13. Pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakující se výskyt vady po uplatnění vady nebo pro větší počet vad, má kupující bez ohledu na charakter vady právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu vadné součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy.

5.14. Prodávající neodpovídá za vadu na zboží, pokud:

 • vada byla na zboží již v době převzetí a zboží se prodávalo jako poškozené se slevou právě kvůli takové vadě,

 • vada vznikla v důsledku nesprávného zacházení kupujícího se zbožím, zejména nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením kupujícím,

 • vada vznikla na věci v důsledku běžného opotřebení, např. uplynutím životnosti

 • vada vznikla v důsledku vnějšího vlivu, jenž Prodávající nemohl ovlivnit.

5.15. Kupující má právo uplatnit reklamaci zboží po předchozí telefonické domluvě na adrese Petr Riedl, Havlíčkova 1172, Valašské Meziříčí, 757 01.

5.16. Reklamaci zboží posoudí Prodávající ihned, případně ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud Prodávající nevyřídí reklamaci v rámci reklamační lhůty, a pokud se s kupujícím nedomluvil na delší lhůtě, porušil tím smlouvu podstatným způsobem a kupující má právo od smlouvy odstoupit.

5.17. Kupující není oprávněn měnit bez souhlasu Prodávajícího jednou zvolený způsob vyřízení reklamace mimo situaci, kdy jím zvolený způsob řešení nelze vůbec nebo včas uskutečnit.

5.18. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále potvrzení obsahuje informaci o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má povinnost si reklamované zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Marným uplynutí této lhůty zakládá oprávnění Prodávajícího účtovat si přiměřené náklady na uskladnění či zboží prodat na účet kupujícího, o čemž musí kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí zboží.6. Ochrana osobních údajů

6.1. Prodávající zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

v rámci registrace do uživatelského účtu:

 • jméno, příjmení, titul

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • adresu/sídlo

v rámci uzavření kupní smlouvy:

 • jméno, příjmení

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • adresu/sídlo.

6.2. Jméno, příjmení, adresu, sídlo, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a Prodávajícím dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

6.3. Pokud mezi vámi a Prodávajícím nedojde k uzavření smlouvy, bude Petr Riedl – Pánské spodní prádlo zpracovávat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo za účelem administrace vašeho uživatelského účtu. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Petrem Riedlem – Pánské spodní prádlo zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

6.4. Na e-mailovou adresu budou registrovanému uživateli a kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaný uživatel/kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu – odhlásit.

6.5. Zpracování osobních údajů je prováděno Petrem Riedlem – TČM VM, tedy správcem osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje pro tuto fyzickou podnikající osobu zpracovává také - firma Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů), firma Casablanca INT s.r.o. (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), WEDOS Internet, a.s., Seznam.cz, Zboží.cz. a také dopravce Česká pošta, s.p..

6.6. Podle Nařízení má kupující právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace kdykoliv zpět, to však může mít za následek zrušení uživatelského účtu,

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Prodávajícího,

 • požadovat po Prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

 • vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po Prodávajícím výmaz těchto osobních údajů, výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Prodávajícího,

 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud má kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.7. Ustanovení pro spotřebitele

7.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že kupující vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči Prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

7.2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy zboží převzal kupující nebo osoba jím určená (mimo osobu dopravce). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu zasláno v této lhůtě. Pokud bude odstoupení od kupní smlouvy odesláno po lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, nemá právní účinky a kupní smlouva je dále účinná.

7.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího nebo fyzicky prostřednictvím pošty na adresu Prodávajícího uvedenou na začátku těchto Obchodních podmínek.

7.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, musí Prodávajícímu vrátit zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

7.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající peněžní prostředky, jež od něj za danou Objednávku obdržel, včetně poštovného a balného, při předání zboží nebo jiným způsobem, který si kupující zvolí a který nebude zatěžovat Prodávajícího nepřiměřenými náklady. Kupující tímto uděluje souhlas se zasláním kupní ceny (a příslušenství) na bankovní účet, který Prodávajícímu sdělí v rámci odstoupení od smlouvy nebo na jeho dodatečnou výzvu.

7.6. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu (a příslušenství) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího. Prodávající však není povinen kupní cenu vrátit dříve, než mu bude zboží předáno nebo než kupující prokáže, že bylo zboží odesláno.

7.7. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na navrácení zboží.

7.8. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy je nutné vrátit zboží neotevřené, nepoškozené, tedy tak, aby zboží bylo schopné dalšího prodeje.

7.9. Je-li společně se zbožím kupujícímu zaslán i dárek, došlo k uzavření darovací smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva týkající se takového dárku účinnosti a kupující má povinnost vrátit dárek spolu se zbožím.

7.10. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky.

8.2. V případě, že kupující již dvakrát nepřevzal zboží nebo již dvakrát odstoupil od kupní smlouvy, vyhrazuje si Prodávající právo neuzavřít s tímto subjektem kupní smlouvu.

8.3. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.

8.4. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy.

8.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.10.2023.M2QwYjUxNW